CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI POSHACO

Được hỗ trợ bởi Dịch
 KHU LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

KHU LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Liên hệ

Mô tả dự án

Dự án: Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục cung cấp: Tôn lợp bao che
Quy mô mặt bằng nhà máy: 3.280.000m2